فایل های دسته بندی هواشناسي - صفحه 1

مجموعه جزوات استحصال آب از مه و هوا

دانلود "مجموعه جزوات استحصال آب از مه و هوا" در3 جزوه با قالب pdf و در حجم 56 صفحه شامل تاریخچه استفاده از روش استحصال آب از مه،توابع لازم در پدیده استحصال آب از مه و رطوبت هوا، توزیع زمانی و فضایی تشکیل مه و رطوبت هوا،استحصال آب از مه و رطوبت هوا،مکانیزم استحصال آب از مه،ارزیابی اقلیمی و جغرافیایی

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل