فایل های دسته بندی مهندسي نفت - صفحه 1

نفت ایران

نفت ایران

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ساخت دستگاه تولید بیوگاز و روش آزمایش آن

دانلود تحقیق با عنوان ساخت دستگاه تولید بیوگاز و روش آزمایش آن در140 صفحه و در قالب ورد شامل تعریف بیوگاز،منابع تولید بیوگاز، نحوه تولید بیوگاز، اصول هضم بي هوازي در تولید بیوگاز، مراحل شیمیائی تخمیر مواد آلی (شامل چربیها، هیدراتهای کربن و پرتئین ها)، تخمیر چربیها، پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل