فایل های دسته بندی صنايع چوب - صفحه 1

طرح آماده ون یکاد برای آرتکم و اتوکد

دانلود فایل " طرح ون یکاد با فرمت های آرتکم و اتوکد". طرح ون یکاد قابل اجرا به روش های. vBit، کف، تراشی با فرمت های آرتکم(art) و اتوکد(dxf). فایل با دو فرمت ارائه شده است و قابل اجرا برای هر دو نرم افزار آرتکم و اتوکد میباشد.

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل