فایل های دسته بندی Matlab - صفحه 1

روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب

آموزش روش نصف کردن پروژه محاسبه عددی با متلب به همراه فایل متلب

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه پردازش تصویر از روی رنگ در نرم افزار متلب (مثال کاربردی)

دانلود پروژه با عنوان " پردازش تصویر از روی رنگ در نرم افزار متلب (مثال کاربردی)" شامل خواندن و ذخیره تصویر،تخمین پس زمینه، مشاهده و تقریب پس زمینه به صورت یک سطح،تفریق پس زمینه ازتصویر اصلی، افزایش کانتراست تصویر، افزایش کانتراست تصویر،شناسایی اشیا در تصویر، بررسی یک شی، مشاهده تمام اشیا و ...

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب برای روش تصنیف (محاسبات عددی )

کد متلب برای روش تصنیف (محاسبات عددی )

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب برای روش سیمسون (محاسبات عددی )

کد متلب برای روش سیمسون (محاسبات عددی )

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب برای ریشه یابی (محاسبات عددی )

کد متلب برای ریشه یابی (محاسبات عددی )

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب برای روش ریمان حد بالا(محاسبات عددی )

کد متلب برای روش ریمان حد بالا(محاسبات عددی )

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب برای انتخاب اعداد رندومی (محاسبات عددی )

کد متلب برای انتخاب اعداد رندومی (محاسبات عددی )

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب برای روش نیوتن رافسن (محاسبات عددی )

کد متلب برای روش نیوتن رافسن (محاسبات عددی )

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب برای روش دو بخشی (محاسبات عددی )

کد متلب برای روش دو بخشی (محاسبات عددی )

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل