فایل های دسته بندی استانداردهای حسابداری - صفحه 1

پاورپوینت رویکردهای مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد در تدوین استانداردهای حسابداری

دانلود پاورپوینت با موضوع رویکردهای مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد در تدوین استانداردهای حسابداری، در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، راه کار های پیشنهادی هیئت استانداردهای حسابداری مالی، استانداردهای مبتنی بر اصول، مزایا و معایب رویکرد حسابداری مبتنی بر اصول، تلاش در رفع نق

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 32 (کاهش ارزش دارایی ها)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 32 (کاهش ارزش دارایی ها) ، در قالب ppt و در 44 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، تشخیص يك دارايي‌ مشمول کاهش ارزش، نشانه هایی ‌ دال بر امکان ‌ كاهش‌ ارزش‌ دارايي، اندازه گیری مبلغ بازیافتنی، واحد مولد وجه نقد، خالص ارزش فروش، ارزش اقتصادی، مبن

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پ‍اورپوینت استاندارد حسابداري شماره 31 (داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره31 ( داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده) ، در قالب ppt و در 37 اسلاید، قابل ویرایش، شامل يك بخش از واحد تجاري، واحد مولد وجه نقد، مخارج فروش، عمليات متوقف شده، خالص ارزش فروش، مبلغ بازيافتني، ارزش اقتصادي، تعهد قطعي خريد، طبقه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 30 (سود هر سهم)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 30 (سود هر سهم) ، در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، ابزار مالكانه، سهام عادي، صاحبان سهام عادي، سهام عادي بالقوه، سود پايه هر سهم، تعيين ميانگين موزون تعداد سهام عادي، انتشار حق تقدم خريد سهام، محاسبه سود تقليل يافته هر سه

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليتهاي ساخت املاك)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليتهاي ساخت املاك) ، در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، ارزش نسبي فروش، فعاليتهاي ساخت املاك، واحد ساختماني، زمينهاي نگهداري شده براي ساخت املاك، مخارج ساخت املاك، مخارج تحصيل زمين، مخارج تامین مالی، درآمد و هزينه ه

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليتهاى بيمه عمومى)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليتهاى بيمه عمومى) ، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، قرارداد بیمه (بیمه نامه)، بیمه زندگی، بیمه عمومی، حق بيمه، تاريخ شروع پوشش بیمه ای، بيمه اتكايي، بيمه اتكايى نسبى، بيمه اتكايى غيرنسبى، خسارت، شناخت درآمد حق ب

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 27 (طرحهاي مزاياي بازنشستگي)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 27 (طرحهاي مزاياي بازنشستگي) ، در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، طرحهاي مزاياي بازنشستگي، مزاياي بازنشستگي، صندوق بازنشستگي، ارزش فعلي مزاياي بازنشستگي مبتني بر اكچوئري، خالص داراييهاي طرح (ارزش ويژه طرح)، اندازه گيري دار

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 26 (فعاليتهاي كشاورزي)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 26 (فعاليتهاي كشاورزي، در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، تعاريف مرتبط با كشاورزي، دارايي زيستي، گروهي از داراييهاي زيستي، دارايي زيستي مولد، دارايي زيستي غير مولد، تغييرات در دارايي از طريق رشد، شناخت و اندازه گيري

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 25 (گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف)

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 25 (گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف)، در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل دامنه کاربرد، قسمت تجاري، قسمت جغرافيايي، قسمت قابل گزارش، درآمد عملياتي قسمت، هزينه عملياتي قسمت، نتيجه عمليات قسمت، داراييهاي قسمت، بدهيهاي قسمت، تشخيص قسمتهاي قابل

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی